Hiển thị 1–12 của 14 kết quả

Motor Cửa Cuốn Eurodoor A300

8,200,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EURODOOR AC 300KG
Sức nâng:300kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn Eurodoor A500

9,400,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EURODOOR AC 500KG
Sức nâng:500kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn Eurodoor A700

14,000,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EURODOOR AC 700KG
Sức nâng:700kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 7 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn Eurolock 300kg

8,200,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EUROLOCK AC 300KG
Sức nâng:300kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn Eurolock 500kg

9,400,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EURODOOR AC 500KG
Sức nâng:500kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn Tấm Liền EURODOOR A10

4,800,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EURODOOR A10
Sức nâng:100kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 7 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn Tấm Liền EURODOOR A20

5,800,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EURODOOR A20
Sức nâng:200kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 7 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn Tấm Liền EURODOOR A30

6,400,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:EURODOOR A30
Sức nâng:300kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 7 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn YH-A Taiwan 300kg

8,500,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:YH-A-300
Sức nâng:300kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn YH-A Taiwan 400kg

8,850,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:YH-A-400
Sức nâng:400kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn YH-A Taiwan 500kg

9,800,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:YH-A-500
Sức nâng:500kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB

Motor Cửa Cuốn YH-A Taiwan 700kg

18,500,000
Xuất xứ:Taiwan
Mã sản phẩm:YH-A-700
Sức nâng:700kg
Momen xoắn250Nm
Tốc độ vòng quay4.2 vòng/phút
Chiều cao nâng tối ưu≤ 5 m
Điện ápA220-230 V
Mã lực1/4 HP
Cường độ dòng điện1.47 A
Tần số50 HZ
Điện áp tải thử nghiệm1500 VAC
ĐTrở khángA100 Ω
Độ ồn28dB